Certifikační služby

Certifikační služby jsou činnosti akreditovaných a autorizovaných institucí, které dle technických předpisů osvědčí, že výrobek je v souladu s technickými požadavky uvedenými v certifikátu. Hlavními důvody je zaručení splnění a dodržování technických požadavků 
a zajištění požadované bezpečnosti výrobků.

Naše společnost pracuje v rámci licencí, které jsou na výrobky, zařízení a technologické celky v oblastech chemického, petrochemického a těžebního průmyslu (armatury, potrubní celky, tlakové nádoby a zařízení, výměníky, turbíny, kotle, důlní a těžební zařízení, atd.).

 

Copyright © 2006 SLB webdesign - všechna práva vyhrazena