Engineering

Služby engineeringu jsou činnosti technické pomoci zabezpečující zajištění a vypracování technické dokumentace požadované při dodávkách investičních celků a vypracování nabídek a cenových kalkulací na dodávku a montáž v oblastech energetiky, jaderné energetiky, chemického a petrochemického průmyslu.

Vlastními silami zpracováváme požadavky na zhotovení a následné vypracování nabídky a cenové kalkulace na dodávku a montáž, plány organizace výstavby a montáže, technické zprávy, dokumentaci pro montáž a demontáž, tvoříme technologické postupy pro jednotlivé činnosti demontáže a montáže s ohledem na materiálové požadavky a možnosti, posuzujeme schopnost naplnění požadavků z hlediska norem. Současně jsme schopni zajistit i dokumentaci svařování a tepelného zpracování. 

 

Copyright © 2006 SLB webdesign - všechna práva vyhrazena