Činnosti společnosti Petrochim Engineering, s.r.o.

Engineering: 

 • zpracování požadavků na zhotovení nabídky a cenové kalkulace (materiál, subdodávky, služby)
 • zpracování nabídky a cenové kalkulace na dodávku a montáž
 • vytvoření technologických postupů pro jednotlivé činnosti demontáže a montáže s ohledem na materiálové požadavky a možnosti
 • zpracování potřebné dokumentace včetně výrobní pro montážní podporu (přípravky)
 • zpracování technických zpráv
 • zpracování plánu organizace výstavby (POV)
 • zpracování plánu organizace montáže (POM)
 • posouzení schopnosti naplnění požadavků z hlediska norem
 • specifikace úkonů (certifikace, postupové zkoušky, aj.), které plynou z norem pro realizaci zakázky
 • zajištění zpracování dokumentace svařování a tepelného zpracování
 • zajištění zpracování technické dokumentace pro atypické technologické zařízení na zpracování produktů pro petrochemický a chemický průmysl s použitím ruských i mezinárodních norem a standardů ASME, ISO, API, BS, DIN, JIS, atd.
 • zajištění provedení diagnostiky stávajícího zařízení za účelem zjištění životnosti

Certifikační služby:

 • zajištění vypracování znaleckých posudků za účelem získání Povolení k použití od Rostechnadzoru Ruské federace na provozování technických zařízení
 • zajištění vypracování expertízy za účelem posouzení průmyslové bezpečnosti technické dokumentace a technického zařízení
 • zajištění vydání certifikátu shody s normami GOST R požadovaného k proclení dodávaného technického zařízení
 • zajištění vydání certifikátu pro technické zařízení používané v prostředí
  s nebezpečím výbuchu
 

Copyright © 2006 SLB webdesign - všechna práva vyhrazena