Certifikát shody s GOST R

Certifikát shody s GOST R osvědčuje soulad výrobků s technickými předpisy a normami Ruské federace.

U povinně certifikovaných výrobků má tento Certifikát žlutou barvu. Přehled
těchto výrobků je součástí tzv. Nomenklatury povinně certifikovaných
výrobků a služeb Ruské federace. Tento Certifikát je nutné předložit
celním orgánům již
před vstupem na území Ruské federace.

Certifikáty dobrovolné certifikace mají barvu modrou
a týkají se těch výrobků, které nejsou danou
Nomenklaturou stanoveny k certifikaci povinné.

 

Copyright © 2006 SLB webdesign - všechna práva vyhrazena