Certifikát pro zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu

Tzv. Ex zařízení, tj. zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu, musí mít Certifikát shody s GOST R o nevýbušnosti. 

Takovými zařízeními mohou být měřící zařízení, spínače, elektromotory,
vzduchové chladiče, kompresory, atd.

 

Copyright © 2006 SLB webdesign - všechna práva vyhrazena