Certifikace Ruské federace - GOST R

Certifikace Ruské federace se řídí podmínkami Federální agentury pro
technickou regulaci a metrologii. Federální zákon Ruské federace č. 184
ze dne 27.12.2002, tzv. Zákon o technické regulaci
a Zákon o certifikaci výrobků a služeb vytvořil 
certifikační systém, který stanovuje pro určité
výrobky soulad s normami sjednocené
pod názvem GOST R.

V Ruské federaci jsou dva typy certifikací:

 1. certifikace dle kontraktu mezi dodavatelem
  a ruským odběratelem, kde je Certifikát
  platný pouze pro konkrétní kontrakt a jeho
  použití pro jiné dodávky není možný
 2. certifikace sériové výroby, kde má Certifikát
  platnost po dobu pěti let a je možno ho
  použít pro dodávku výrobků v libovolném
  množství
 

Copyright © 2006 SLB webdesign - všechna práva vyhrazena